Život OSBD

Život  na OSBD - Správa bytov

od: 30.05.2013Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov so sídlom na ul. Rožňavskej 10 v Moldave nad Bodvou, je právnym nástupcom zaniknutého Okresného stavebného bytového družstva Košice - okolie, so sídlom na Nám. Budovateľov 16 v Moldave nad Bodvou, IČO: 171476.


Družstvo vzniklo v dôsledku rozdelenia zanikajúceho družstva: Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo Košice-Okolie Sídlo: Nám. Budovateľov 16, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 00171476