Život OSBD

Život OSBD

Družstvo vzniklo v dôsledku rozdelenia zanikajúceho družstva: Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo Košice-Okolie Sídlo: Nám. Budovateľov 16, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 00171476