Aktuality

Rekonštrukcie bytových domov v Moldave nad Bodvou a v Medzeve

Rekonštrukcia bytových domov v Moldave nad Bodvou - ul. Severná 15, 16, 17, 18
Na fotografiách je zachytený stav pred začatím rekonštrukcie 

Zoznam plánovaných prác:

 • Zateplenie južnej fasády
 • Sanácia severovýchodnej a západnej fasády
 • Úprava strechy a nadstavieb
 • Zateplenie stropov
 • Sanácia lodžií a výmena zábradlí
 • Odkvapový chodník
 • Predsadené schody
 • Podlaha závetrí
 • Výmena okien a dverí
 • Bleskozvod
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie - výmena spoločných elektrických rozvodov
 • Celková výmena výťahov - vchody č. 15, 16, 17

Zahájenie prác apríl 2022 - Ukončenie prác je 6 mesiacov po odovzdaní staveniska

Rekonštrukcia bytových domov v Moldave nad Bodvou - Nám. Ľudovíta Štúra 13, 14, 15, 16
Na fotografiách je zachytený stav pred začatím rekonštrukcie

Zoznam plánovaných prác: 

 • Odstránenie systémovej poruchy bytového domu 
 • Sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • Kompletná rekonštrukcia výťahov
 • Výmena výťahov vo vchodoch č. 13, 14, 15, 16 
 • Zateplenie západnej strany fasády a striešok 
 • Oprava podlahy - pred vstupom do vchodu a montáž madiel 
 • Odkvapový chodník a úprava okolia 
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie - výmena spoločných elektrických rozvodov

Zahájenie prác dňa 25.4. 2022 - Práce budú ukončené do 6 mesiacov po odovzdaní staveniska

Rekonštrukcia bytových domov v Medzeve - Sídlisko Mladosť 21, 22, 23, 24
Na fotografiách je zachytený stav pred začatím rekonštrukcie

Zoznam plánovaných prác: 

 • Obnova fasády
 • Sanácia lodžií
 • Stavebné úpravy spoločných častí bytového domu
 • Odkvapový chodník
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie - výmena spoločných elektrických rozvodov

Zahájenie prác 26. 3. 2022 - Práce budú ukončené do 6 mesiacov po odovzdaní staveniska

Rekonštrukcia bytových domov v Medzeve - Sídlisko Mladosť 21, 22, 23, 24
Na fotografiách je zachytený stav 2 mesiace po začatí rekonštrukcie

Rekonštrukcia bytových domov v Medzeve - Sídlisko Mladosť 2
Na fotografiách je zachytený stav pred začatím rekonštrukcie

Zoznam plánovaných prác: 

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Sanácia lodžií - výmena zábradlia
 • Zateplenie stropov a steny
 • Odkvapový chodník
 • Výmena spoločných rozvodov elektrickej inštalácie
 • Výmena zdravotechniky - vertikálne a horizontálne potrubie na studenú a teplú vodu, kanalizácia
 • Bleskozvod
 • Anténny stožiar

Zahájenie prác júl 2022 - Práce budú ukončené do 5 mesiacov po odovzdaní staveniska

Aktuality

Plánované zmeny mesačného zálohového predpisu 

Odpočty  spotreby TÚV a SV

Odpočet spotreba tepla 

Porovnanie nákladov tepla na byty

Spotreba SV


Hospodárske výsledky