Orgány OSBD - Správa bytov

Orgány OSBD - Správa bytov

Vážení  priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť touto formou s cieľom predstaviť našu organizáciu,  Okresné stavebné bytové družstvo - -  Správa bytov v Moldave na Bodvou, ktorej hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových domov, tak
v Moldave nad Bodvou, ako aj v jej okolí. 

Predstavenstvo a Kontrolná komisia

Členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie OSBD - Správa bytov Moldava nad Bodvou

Orgány družstva :

Predstavenstvo:


 • Zuzana Kaľavská - predseda predstavenstva
  Nám.Mieru 13, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 21.08.2023
 • Ing.Vladimír Popovič - člen predstavenstva
  ´ˇŽelezničná 180, 044 23 Jasov 
  Vznik funkcie: 21.08.2023  
 • JUDr.Štefan Maďar - člen predstavenstva
  Nám.Ľ.Štúra 8,045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 21.08.2023

Kontrolná  komisia:

 • Ing.Imrich Macko 
  Potočná 1,  055 61  Jaklovce
  Vznik funkcie:  21.08.2023
 • Vojtech Viszlai
  Sídlisko Mladosť 20,  044 25 Medzev
  Vznik funkcie:  21.08.2023
 • Zdeněk Maďar
  Sídlisko Mladosť 20, 044 25 Medzev 
  Vznik funkcie:  21.08.2023

Pracovné úseky družstva - kontakty :        

 • sekretariát:                                                                                   sekretariat@osbdmoldava.sk           055/3337301
 • vedúci ekonomického úseku:          Ing. Gabriel Nagy             nagy@osbdmoldava.sk                     055/3337306
 • ekonomický úsek:                             Karin Čobádiová               cobadiova@osbdmoldava.sk           055/3337303
 •                                                            Katarína Csizmárová        csizmarova@osbdmoldava.sk          055/3337304
 • technický úsek:                                 Blanka Eleková                 elekova@osbdmoldava.sk                055/3337302
 •                                                            Mikuláš Szabó                   szabo@osbdmoldava.sk                   055/3337307