Orgány OSBD - Správa bytov

Orgány OSBD - Správa bytov

Vážení  priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť touto formou s cieľom predstaviť našu organizáciu,  Okresné stavebné bytové družstvo - -  Správa bytov v Moldave na Bodvou, ktorej hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových domov, tak
v Moldave nad Bodvou, ako aj v jej okolí. 

Predstavenstvo a Kontrolná komisia

Členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie OSBD - Správa bytov Moldava nad Bodvou

Orgány družstva :

Predstavenstvo:


 • Zuzana Kaľavská - predseda predstavenstva
  Nám.Mieru 13, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 18.09.2012
 • Bc. Andrea Zsebesi - člen predstavenstva
  Námestie Ľ.Štúra  16, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 18.09.2012  
 • Eva Bošňáková - člen predstavenstva
  Severná 23, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 18.09.2012

Kontrolná  komisia:

 • Ing.Imrich Macko 
  Potočná 1,  055 61  Jaklovce
  Vznik funkcie:  18.09.2012
 • Vojtech Viszlai
  Sídlisko Mladosť 20,  044 25 Medzev
  Vznik funkcie:  18.09.2012
 • Zdeněk Mďar
  Sídlisko Mladosť 20, 044 25 Medzev 
  Vznik funkcie:  18.09.2012

Pracovné úseky družstva - kontakty :        

 • sekretariát:                                         Alena Remáková               sekretariat@osbdmoldava.sk           055/3337301
 • vedúci ekonomického úseku:          Ing. Gabriel Nagy             nagy@osbdmoldava.sk                     055/3337306
 • ekonomický úsek:                             Karin Čobádiová               cobadiova@osbdmoldava.sk           055/3337303
 •                                                             Katarína Csizmárová        csizmarova@osbdmoldava.sk          055/3337304
 • technický úsek:                                 Ing. Róbert Képes             kepes@osbdmoldava.sk                   055/3337308
 •                                                             Blanka Eleková                 elekova@osbdmoldava.sk                055/3337302
 •                                                             Mikuláš Szabó                   szabo@osbdmoldava.sk                   055/3337307