Orgány OSBD - Správa bytov

Orgány OSBD - Správa bytov

Vážení  priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť touto formou s cieľom predstaviť našu organizáciu,  Okresné stavebné bytové družstvo - -  Správa bytov v Moldave na Bodvou, ktorej hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových domov, tak
v Moldave nad Bodvou, ako aj v jej okolí. 

Predstavenstvo a Kontrolná komisia

Členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie OSBD - Správa bytov Moldava nad Bodvou

Orgány družstva :

Predstavenstvo:


 • Štefan Túróczi - podpredseda predstavenstva
  Severná 23, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 01.03.2021
 • Peter Komjáti - podpredseda predstavenstva
  Hunyadiho 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 01.03.2021  
 • Ing. Róbert Képes - člen predstavenstva
  Severná 23, 045 01 Moldava nad Bodvou 
  Vznik funkcie: 01.03.2021
 • Milan Maléter - člen predstavenstva
  044 02  Turňa nad Bodvou 631/II
  Vznik funkcie: 01.03.2021

Kontrolná  komisia:

 • Ondrej  Krištofik - predseda kontrolnej komisie
  Severná 8,  045 01  Moldava nad Bodvou
  Vznik funkcie:  01.03.2021
 • Ján  Zsarnai - člen kontrolnej komisie
  Severná 22,  045 01 Moldava nad Bodvou
  Vznik funkcie:  01.03.2021
 • Oto Nagy - člen kontrolnej komisie
  Severná 18, 045 01  Moldava nad Bodvou
  Vznik funkcie:  01.03.2021

Pracovné úseky družstva - kontakty :        

 • sekretariát:                                         Alena Remáková               sekretariat@osbdmoldava.sk           055/3337301
 • vedúci ekonomického úseku:          Ing. Gabriel Nagy             nagy@osbdmoldava.sk                     055/3337306
 • ekonomický úsek:                             Karin Čobádiová               cobadiova@osbdmoldava.sk           055/3337303
 •                                                             Katarína Csizmárová        csizmarova@osbdmoldava.sk          055/3337304
 • technický úsek:                                 Ing. Róbert Képes             kepes@osbdmoldava.sk                   055/3337308
 •                                                             Blanka Eleková                 elekova@osbdmoldava.sk                055/3337302
 •                                                             Mikuláš Szabó                   szabo@osbdmoldava.sk                   055/3337307