Byty na predaj

Byty na predaj

Ponúkame Vám nasledujúce byty na odpredaj :

Prípadný záujem nahláste na sekretariáte OSBD - Správa bytov: