Portál POSCHODOCH

Prístup k údajom o Vašom byte od správcu:  Prihlásiť sa

Bývajte s prehľadom

  • Portál poschodoch.sk je určený nájomníkom a vlastníkom bytových a nebytových priestorov. 
  • Cieľom portálu je poskytnúť všetky informácie o byte a dome.
  • Webový portál poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov.
  • Prístup na portál umožňuje správca poskytnutím registračného kódu na požiadanie.
  • Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS, a preto správca musí používať tento systém.