Udalosti a komentáre

Udalosti a komentáre

Rozhodnutím Zhromaždenia delegátov OSBD - Správa bytov dňa 20.10.2015 došlo k zmene v štatutárnom orgáne OSBD - Správa bytov. Všetky zmeny sú na stránke OR SR.

Dňa 30.05.2013 zaniklo rozdelením Okresné stavebné bytové družstvo Košice-okolie, so sídlom Nám.Budovateľov 16 Moldava nad Bodvou, IČO: 00171476. V súlade s Projektom rozdelenia Okresného stavebného bytového družstva Košice-okolie, ktorý bol schválený Zhromaždením delegátov OSBD Košice-okolie dňa 22.04.2013 a §27 Zákonníka práce došlo k prechodu všetkých práv a povinností na nástupnícke družstvo Okresné stavebné bytové družstvo - Správa bytov, Rožňavská 10, 04501 Moldava n/B., zapísané v OR OS Košice I, odd.: Dr, vložka č.1391/V, IČO: 47248611, DIČ: 2023778394.

Správa bytových domov sa bez zmien naďalej vykonáva iba pod novou hlavičkou OSBD - Správa bytov, so sídlom Rožňavská 10 Moldava n/Bodvou.

https://www.https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=268743&SID=4&P=0 (obchodný register)