Iné informácie

O Z N A M

Od 1.1.2023 je v účinnosti nová Vyhláška 503/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie , nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

UPOZORNENIE

Dôrazne upozorňujeme klientov, že budú vybavení výlučne počas stránkových hodín:
 

  • v stredu od  13:00 hod.  do 17:00 hod.

  • v piatok od  07:30 hod.  do 11:30 hod.


Ďakujeme za pochopenie.
______________________________________________