Fotogaléria

Fotogaléria

Kancelária predsedu OSBD-SB 

Sekretariát 

Vedúci ekonomického úseku / Ing. Gabriel NAGY

Ekonomický úsek / Katarína CSIZMÁROVÁ, Karin ČOBÁDIOVÁ

Technický úsek / Blanka ELEKOVÁ, Mikuláš SZABÓ