Orgány OSBD - Správa bytov

Orgány OSBD - Správa bytov

Orgány družstva

Vážení priatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť touto formou s cieľom predstaviť našu organizáciu - OSBD - Správa bytov Moldava nad Bodvou. Hlavnou činnosťou našej organizácie je správa a obnova družstevných bytov v meste Moldava nad Bodvou. Výborné výsledky dosahované v oblasti kvality poskytovaných služieb potvrdených Certifikátom systému kvality ISO 9001:2000 od belgickej certifikačnej spoločnosti SGS, sú výsledkom snaženia, odbornej zdatnosti a pracovného nasadenia pracovníkov a funkcionárov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry našej organizácie.

Orgány družstva

Súčasnosť, no najmä budúcnosť nám nastoľujú výzvy, na ktoré musí náš výkonný manažment nájsť odpovedajúce optimálne riešenia.

 • Za predstavenstvo koná navonok predseda a jeden z podpredsedov predstavenstva.
 • Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje jeden z overených podpredsedov.
 • Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a jeden podpredseda predstavenstva.

Orgány družstva:

Predseda predstavenstva

Kontrolná komisia

 • Ondrej Krištofik
  Severná 8 Moldava nad Bodvou 045 01
  Vznik funkcie: 01.03.2021 
 • Ján Zsarnai
  Severná 22 Moldava nad Bodvou
  Vznik funkcie: 01.03.2021 
 • Oto Nagy
  Severná 15, Moldava nad Bodvou 045 01
  Vznik funkcie: 01.03.2021

Predstavenstvo:

 • Štefan Túróczi - podpredseda predstavenstva
  Severná 23, Moldava nad Bodvou 045 01
  Vznik funkcie: 01.03.2021
 • Peter Komjáti - podpredseda predstavenstva
  Hunyadiho 2, Moldava nad Bodvou 045 01
  Vznik funkcie: 01.03.2021  
 • Ing.Róbert Képes - člen predstavenstva
  Severná 23, Moldava nad Bodvou 045 01
  Vznik funkcie: 01.03.2021
 • Ing.Milan Maléter - člen predstavenstva
  Turňa nad Bodvou 631, 044 02
  Vznik funkcie: 01.03.2021

Ekonomický úsek:

Sekretariát:

Technický úsek: