Telefónny zoznam

Telefónny zoznam

Sekretariát

Alena Remáková    055 337 301

Technický úsek                                                                                                

Blanka Eleková       055 3337 302

Mikuláš Szabó        055 3337 307                                                                

Ing. Róbert Képes   055 3337 308                                                                        

Ekonomický úsek

Karin  Čobádiová      055 3337 303

Katarína Csizmárová 055 3337 304

Predseda predstavenstva 

Bartolomej Remák 055 3337 305

Vedúci ekonomického úseku

Ing. Gabriel Nagy     055 3337 306