Telefónny zoznam

Telefónny zoznam

Sekretariát

Alena Remáková

055 3337 301

Technický úsek

Blanka Eleková, Mikuláš Szabó

055 3337 302, 055 3337 307

Ekonomický úsek

Karin Csobádyová, Katarína Csizmárová

055 3337 303, 055 3337 304

Predseda predstavenstva
Bartolomej Remák

055 3337 305

Vedúci ekonomického úseku

Ing. Gabriel Nagy

055 3337 306

Člen predstavenstva

Ing. Róbert Képes

055 3337 308